W tegorocznej edycji, podczas sesji głównej i sesji tematycznych przedstawione zostaną najnowsze trendy w zielonym budownictwie, aspekty projektowe, wpływ budynku na człowieka oraz, co bardzo ważne, w jaki sposób można sfinansować zrównoważony budynek.

Profil uczestnika

  • inwestorzy, deweloperzy, agenci nieruchomości, najemcy, zarządcy, architekci, projektanci, producenci

  • instytucje finansowe

  • przedstawiciele samorządów

  • top management – prezesi i członkowie zarządów, dyrektorzy generalni i zarządzający, dyrektorzy operacyjni i funkcjonalni oraz managerowie

Wydarzenie zrównoważone

Catering zapewni firma specjalizująca się w zrównoważonym menu z wysokiej jakości składników: lokalnych, zagrodowych, ekologicznych. Nie zabraknie produktów fair trade, super food.

Aby przygotowane dania pozostałe po wydarzeniu nie zmarnowały się, zostaną przekazane do Banku Żywności. Organizacja rozdysponuje je lokalnie wśród potrzebujących.

Zapraszamy na siódmą edycję
PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM

5 PAŹDZIERNIKA W WARSZAWIE

Doskonałe wystąpienia

Prawdziwe dyskusje

Najnowsze kierunki rozwoju zielonego budownictwa

PLGBC Green Building Symposium stało się symbolem zielonego postępu w polskiej branży nieruchomości oraz najlepszą platformą wymiany pomysłów, współpracy, partnerstwa i nowych informacji.

Przekrojowa tematyka najbardziej rozpoznawalnej konferencji o zielonym budownictwie pozwala na zebranie szerokiego grona odbiorców z Polski i zagranicy, uczestniczących w procesach rynku nieruchomości.

Cechy

  • oficjalna konferencja sygnowana przez światowych specjalistów z dziedziny zielonego budownictwa i instytucje wspierające ideę Green Building

  • najświeższe informacje o światowych trendach

  • najważniejsi polscy i światowi eksperci

  • okazja do nieformalnych spotkań z partnerami biznesowymi

  • najlepsze zielone budynki nagrodzone PLGBC Green Building Awards 2017